Els CRONjobs, o tasques programades, et permeten executar scripts de la teva web en una freqüència de temps que decideixis. Si tens un procés que s'ha d'executar automàticament amb certa freqüència pots establir-ne la periodicitat configurant un CRONJob.

 

1.-Inici de la configuració del CRONJob

Per configurar-lo, accedeix a la gestió de l'allotjament, a l'apartat de "Servidor", i prem la icona CRONJobs.


 

 • Confirmació per email

Si desitges rebre els resultats de l'execució cada vegada que s'executi un CRONJob, has de configurar el següent formulari:Opcions disponibles:

 • No fer res: no s'envia cap email amb resultats de l'execució de l'script.
 • Enviar un correu electrònic al compte: pots configurar un compte destí per enviar el resultat retornat per l'script. Una vegada introduït l'email, premem sobre "Aplicar canvis" perquè quedi desat.

Has de tenir en compte que només rebràs el correu si l' script retorna un resultat. Si l'script que executes no retorna cap resultat no rebràs cap correu encara que tinguis configurada aquesta opció.

 

2.-Opcions de configuració

Pots configurar un CRONJob amb l'assistent bàsic o l'assistent avançat.

 

 • Mode bàsic

En el panell pots observar l'apartat "Configurar un nou cronjob", on accedeixes a la gestió bàsica de CRONJobs que s'executa mitjançant un senzill formulari.

 

 

 • Identificador del CRONJob: nom que identifica el CRONJob creat. Pot tenir el mateix nom que la ruta del CRONJob.
 • Fetch: crida a l'script que es desitja executar. Pot ser l'execució simple o pot incloure paràmetres en la crida (per exemple, /cron.php?time_ex=oadpASDk=)
 • Franges de temps:el període i la freqüència amb què desitges que s'executi l'script.
  • Minuts: pots configurar una freqüència del tipus cada x minuts o en un minut determinat, el minut xx (dels 60 minuts que té una hora).
  • Hores: pots configurar una freqüència del tipus cada x hores o a una hora determinada, a l'hora xx (de les 24 hores que té el dia)
  • Dies: pots configurar la freqüència de "Cada dia", seleccionar un dia de la setmana o bé el dia xx (dels 31 dies possibles que té un mes)
  • Mesos: pots seleccionar "Cada mes" o un dels dotze mesos de l'any.

Un cop configurat prem Afegir cronjob per guardar la configuració.

 

En la part inferior del panell veuràs l'apartat "Llistat de CRONJobs configurats".


 

Llistat dels CRONJobs que hem anat afegint al sistema:

 • Identificador: nom del CRONJob.
 • Minut: freqüència d'execució seleccionada que fa referència als minuts.
 • Hora: freqüència d'execució seleccionada que fa referència a les hores.
 • Dia: freqüència d'execució seleccionada que fa referència al dia.
 • Mes: freqüència d'execució seleccionada que fa referència als mesos.
 • Dia setmana: freqüència d'execució seleccionada que fa referència al dia de la setmana.
 • Editar: permet editar el CRONJob inserit.
 • Esborrar: elimina el CRONJob del sistema.

 

 • Mode avançat

Prement sobre l'enllaç gestor avançat accedeixes a la gestió avançada de CRONJobs que s'executa a l'estil Unix. 


 

Una vegada premuda l'opció gestor avançat, podràs observar el següent formulari.


 

 • Identificador del CRONJob: nom que identifica el CRONJob creat. Pot tenir el mateix nom que la ruta del CRONJob.
 • Fetch: crida a l'script que es desitja executar. Pot ser l'execució simple o pot incloure paràmetres en la crida (per exemple, /cron.php?time_ex=oadpASDk)
 • Franges de temps: el període i la freqüència amb què desitgem que s'executi l'script.
  • Minuts: pots configurar una freqüència del tipus cada x minuts o en un minut determinat, el minut xx (dels 60 minuts que té una hora).
  • Hores: pots configurar una freqüència del tipus cada x hores o a una hora determinada, a l'hora xx (de les 24 hores que té el dia).
  • Dies: pots configurar la freqüència de "Cada dia" o bé el dia xx (dels 31 dies possibles que té un mes).
  • Mesos: es pot seleccionar "Cada mes" o triar un dels dotze mesos de l'any.
  • Dia setmana: pots seleccionar un dia de la setmana. 0 equival a diumenge. 

Un cop configurat prem Afegir CRONJob per guardar la configuració. 

 

Sintaxi d'operacions:

La sintaxi està configurada amb la següent nomenclatura:

 • Coma (,): la coma permet crear un llistat de valors. Per exemple, si edites el camp minut en posar 1,20,40,46,59, estàs indicant que desitges que l'script s'executi al minut 1, al 20, al 40 ... etc.
 • Guió (-): el guió especifica una franja; per exemple, si edites el camp dia  1-6 equival a 1,2,3,4,5,6; és a dir, estàs indicant l'execució de l'script el dia 1, 2, 3 ..., 6 del mes marcat.
 • Asterisc (*): l'asterisc especifica tots els valors possibles d'un camp; per exemple, en el camp mes fa referència al fet que l'script s'executi cada mes de l'any vigent.
 • Barra (*/): l'asterisc més la barra permet marcar la freqüència; per exemple, en el camp minut, al posar */3 serà cada tres minuts.

Exemples de CRONJobs:

Minut */5 - Hora * - Dia * - Mes * - Dia setmana * = Cada cinc minuts, de cada hora, de cada dia, de cada mes.
Minut 1 - Hora * /3 - Dia * - Mes * - Dia setmana * = El minut 1, cada tres hores, de cada dia, de cada mes.
Minut 1 - Hora * /3 - Dia * - Mes * - Dia setmana 2 = El minut 1, cada tres hores, dels dimarts, de cada mes.

 

Llistat de CRONJobs:


 

Llistat dels CRONJobs que hem anat afegint al sistema:

 • Identificador: nom del CRONJob.
 • Minut: freqüència d'execució seleccionada que fa referència als minuts.
 • Hora: freqüència d'execució seleccionada que fa referència a les hores.
 • Día: freqüència d'execució seleccionada que fa referència al dia.
 • Mes: freqüència d'execució seleccionada que fa referència als mesos.
 • Dia setmana: freqüència d'execució seleccionada que fa referència al dia de la setmana.
 • Editar: prement editar, ens permet editar el CRONJob creat.
 • Esborrar: elimina el CRONJob del sistema.

 

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.