Per poder pujar la teva pàgina web als servidors de cdmon, necessites un client d'FTP. El client d'FTP és un programari especial que es connecta al servidor web mitjançant el protocol de comunicació FTP i permet gestionar l'espai web. Existeixen molts programes que et poden ajudar, un dels més populars és FTP iWeb.

La connexió per FTP requereix un usuari i contrasenya que pots trobar al resum de les dades del nostre allotjament, al Panell de control de cdmon.Una vegada tinguis les dades d'accés a l'FTP, accedeix a iWeb en Aplicacions i obrim el lloc web que desitgis publicar.Prem en el nom del lloc que vulguis publicar en la barra lateral a la part esquerra de la finestra d'iWeb.Apareixerà una finestra de Ajustes de Publicación de Sitio. En el desplegable de Publicar en, selecciona Servidor FTP.

Introdueix el nom del lloc en el camp Nombre del sitio web.

De manera opcional, pots introduir la direcció d'email Correo electrónico de contactoEn Ajustes del servidor de FTP cal introduir les dades del servidor.

Dirección del Servidor:  introdueix el nom del domini. Si el domini no punta a cdmon, utilitza la IP de l'allotjament o el subdomini temporal del mialias.net, per exemple: elmeudomini.com.mialias.net
Nombre usuario: el nom d'usuari d'FTP. Pots consultar aquesta dada al resum de les dades de l'allotjament al Panell de control de cdmon.
Contraseña: contrasenya de l'usuari d'FTP.
Directori/Ruta: aquest és el directori on es pujarà el contingut. Si és a l'arrel del lloc, introdueix "/web".
Protocol: selecciona FTP.
Port: per defecte és el port 21.

Si prems en Probar conexión i les dades introduïdes són les correctes, hauries de connectar amb èxit.


En el camp de URL de Sitio Web introdueix l'URL del domini.

Finalment fes clic a Publicar Sitio a la part inferior de  la finestra d'iWeb.

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.