El servidor Virtual Up és un servei escalable i que creix a mesura que creixen els teus projectes i necessitats. Si aquest és el teu cas i necessites modificar les característiques del teu servidor Virtual Up, has d'accedir des del teu panell de control de cdmon a la gestió del servidor i prémer en l'opció Modificar.En accedir a la secció d'ampliar les característiques apareix un formulari on pots modificar la configuració del servidor Virtual Up.En aquest formulari podràs modificar: Cores, Memòria Ram, Espai en Disc i el número de Hostings allotjats. Si modifiques Cores, Ram o Espai en disc, es reiniciarà automàticament el servidor Virtual Up.

Els imports s'han obtingut calculant la contractació anual prorratejada mensualment.

Prem en l'opció Pas següent una vegada hagis modificat les característiques del servidor Virtual.

Mostrarà els canvis realitzats i la modificació de les dades contractuals.En el cas que sigui necessari modificar alguna dada, prem Modificar dades i tornaràs a la pàgina anterior per a continuar modificant les dades.

Si aquestes d'acord amb les dades de la modificació, prem Aplicar modificació.


Durant el procés de modificació de les característiques de la màquina Virtual Up es mostrarà una barra de progrés i l'estat del servidor serà "En procés".

Quan finalitzi aquesta modificació, l'estat tornarà a "Actiu" i ja es podrà treballar amb la màquina Virtual Up amb la nova configuració.Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.