Tràfic de la targeta de xarxa 0: gràfiques de xarxa de la boca 0 de la targeta de xarxa principal del servidor. La boca 0 és la connexió a Internet del servidor virtual.

fig06.png

Errors i Col·lisions de la targeta de xarxa 0: tal com indica el nom, aquesta gràfica fa referència als paquets de dades perdudes, als errors en les transmissions o a les col·lisions de dades. És habitual que aquesta gràfica no contingui dades.

fig07.png

Tràfic de la targeta de xarxa 1: gràfiques de xarxa de la boca 1 de la targeta de xarxa secundària del servidor. La boca 1 és la connexió a la intranet del servidor virtual, és on normalment es realitzen la còpia de seguretat i d'altres tasques internes.

Errors i Col·lisions de la targeta de xarxa 1: la mateixa descripció que la targeta de xarxa 0, però aplicada a la boca 1.