Per veure la informació del nostre servei Multihost, accedim a ell a través del Panell de control. Un cop dins, cliquem a la icona de "Informació del servei".


 

1.-Informació del servei

En la següent finestra obtenim una visió general dels recursos disponibles.


 

La informació del Multihost està formada pels següents elements:

  • Dominis assignats: dominis assignats / nombre de dominis que podem allotjar al servidor Multihost.
  • Espai de disc assignat: espai assignat / màxim d'espai al disc global que podem assignar als allotjaments web.
  • Espai de disc utilitzat: espai total ocupat pels allotjaments web.
  • Transferència assignada: transferència assignada als allotjaments del Multihost.
  • Transferència consumida: transferència total consumida pels allotjaments web.
  • Comptes de correu: nombre de correus assignats / nombre màxim de comptes de correu que podem assignar als dominis allotjats.
  • CronJobs assignats: nombre de crons assignats als allotjaments.
  • CronJobs utilitzats: nombre de crons en ús.
  • BBDD MySQL / PostGreSQL: nombre total de bases de dades que hem assignat als dominis allotjats.
  • Comptes de FTP: nombre total de comptes FTP que hem assignat als dominis allojats.

 

2.-Llistat dels allotjaments del servei Multihost

Per defecte, apareix la llista dels recursos assignats a cada allotjament i s'indica l'espai assignat, el nombre d'usuari FTP, correus, BBDD, crons i si està habilitat el PHP i l'antispam.Si polsem la iconaGestionarAlojamiento-IconoG.png , accedim al Panell de control de l'allotjament. 

Podem modificar el llistat dels recursos assignats per la llista dels recursos consumits seleccionant-lo al desplegable. En aquest llistat podem veure l'espai consumit per cada allotjament, la transferència mensual consumida, el nombre de sol·licituds acumulades al mes i el nombre de correus, BBDD i crons utilitzats. Finalment, podem descarregar en format CSV el llistat dels allotjaments creats al servidor dedicat.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.