Servidor dedicat no administrat

Renovar servidor dedicat no administrat
Al accedir al servidor Dedicat des del panell, a la part superior mostra la data de renovació. Polsant Renovar servei, s'afegirà el nostre...
Dt, 25 Oct., 2016 at 9:17 AM
Pàgina d'informació del servidor dedicat no administrat
Per accedir a la informació del nostre servidor dedicat. hem d'accedir a la gestió d'aquest i clicar sobre el botó que mostrem: La informació ...
Dc, 1 Sep., 2021 at 12:48 PM
Gestió remota per KVM IPMI (amb accés a BIOS) del servidor dedicat no administrat
Gestió remota de servidors dedicats no administrats Des de el mateix moment en que CDmon li entrega el servidor dedicat no administrat, vostè posseix un...
Dt, 25 Oct., 2016 at 9:17 AM
Cobraments i renovacions del servidor dedicat no administrat
Per a poder veure tota aquesta informació, han de accedir a la gestió del servidor dedicat i clicar sobre "Cobraments i renovacions": Da...
Dc, 1 Sep., 2021 at 1:04 PM
Control remot del servidor dedicat no administrat
En aquest apartat podrà consultar la informació per accedir de manera remota al seu servidor: Accés: adreça d'accés remot al seu servidor. ...
Dt, 9 Ag., 2016 at 10:23 AM
Gràfiques de xarxa del servidor dedicat no administrat
Consum de Transfèrencia: Gràfica de consum de transferència al seu servidor dedicat no administrat. Tràfic del Switch: Gràfica del tràfic generat pe...
Dt, 25 Oct., 2016 at 9:18 AM