Podem exportar els posts i comentaris del nostre  blog de Movable Type a WordPress.
Per fer-ho, primer hem d'exportar en un fitxer de text les entrades i comentaris del Movable Type.

 

1.-Exportar de Movable Type

Accedim a l'apartat de "Herramientas" del blog de Movable Type. En el desplegable seleccionem l'opció "Exportar Entradas".

movable_01.png


Premem el botó d'exportar i es descarrega un fitxer de text que conté les entrades i comentaris.
Renombrem el fitxer descarregat a mt-export.txt.

 

2.-Instal·lació Movable Type i Type Pad Importer

Una vegada descarregat el fitxer, accedim a l'administració del WordPress que tinguem instal·lat.

WP_Movable_Type_0CAT.png

 

A continuació, seleccionem l'opció "Eines" i cliquem a "Importa". Ens apareix un llistat de sistemes dels quals es pot importar el contingut. Cliquem damunt "Movable Type and TypePad", tal com es mostra a la següent imatge:

WP_Movable_Type_CAT.png

 

Ens apareix una nova finestra per instal·lar el plugin d'importació. Cliquem a "Instal·lar ara" per iniciar la instal·lació. 

WP_Movable_Type_2CAT.png

 

3.-Importació del fitxer mt-export.txt

Un cop instal·lat el plugin, ens apareix una finestra on podem seleccionar el fitxer mt-export.txt del nostre ordinador en local.
El seleccionem i premem el botó "Penja el fitxer i importa'l".

WP_Movable_Type_3CAT.png

 

En el següent apartat ens permet seleccionar l'autor per les entrades que hem exportat.

WP_Movable_Type_4CAT.png

 

Cliquem a enviar per completar la importació.

WP_Movable_Type_5CAT.png

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.