Des del phpMyAdmin pots gestionar les teves bases de dades, pots afegir, eliminar o crear nou contingut.
Dues de les operacions més comunes en utilitzar el phpMyAdmin és importar i exportar bases de dades. 

1.-Exportar una base de dades

Utilitzes aquesta opció quan vols migrar un allotjament i has d'importar les base de dades en el nou allotjament o simplement per guardar una còpia de seguretat. 


Primer, accedeix al phpMyAdmin amb les dades d'accés.


 

Una vegada dins el phpMyAdmin, selecciona la base de dades que vols exportar a un fitxer. En seleccionar la base de dades, clica a l'enllaç Exportar.


 

Apareix una nova finestra amb les dues opcions per exportar la base de dades.

  • Ràpid: mostra el mínim d'opcions de configuració i permet l'exportació amb un sol clic prement en l'opció Continuar.


 

  • Personalitzat: permet seleccionar les taules que desitges exportar, modificar el "Conjunt de caràcters de l'arxiu" UTF-8, seleccionar compressió, si vols que l'arxiu que es generi ocupi menys espai o el format d'arxiu, entre d'altres opcions.


 

Una vegada rebut l'arxiu, ja tens la còpia de la base de dades en el teu disc, preparada per ser importada. 

 

2.-Importar una base de dades

Per importar una base de dades necessites, l'arxiu amb les dades generat prèviament. Si estàs migrant una base de dades d'un altre allotjament de cdmon, has de tenir la còpia de la base de dades en un arxiu amb extensió .sql, .zip, .tar.gz o .tgz en el disc dur del teu ordinador.

Si la base de dades a importar pesa més de 30 MB, has de realitzar la importació a través del Panell de control de cdmon. Si la base de dades pesa menys de 30 MB pots realitzar-la des del mateix phpMyAdmin. 


Primer, escull la base de dades a la que vols importar. Pots crear-la a través del Panell de control de cdmon.

Una vegada dins el phpMyAdmin, selecciona la base de dades que has creat a la qual vols importar l'arxiu.Seleccionada la base de dades fem clic a l'enllaç Importar.


 

Mostra la finestra on et permet examinar i buscar en el teu disc dur l'arxiu de la base de dades. Clica a Seleccionar arxiu, selecciona l'arxiu i accepta.
En la selecció de "Conjunt de caràcters de l'arxiu" has de seleccionar la mateixa opció que vas escollir quan vas exportar la base de dades. Habitualment s'utilitza UTF-8.


 

Fet això només queda fer clic a Continuar i esperar que es carregui l'arxiu. Trigarà més o menys depenent de la mida del fitxer.  

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.