Roundcube és un gestor de correu web que permet visualitzar els missatges dels teus comptes de correu a través de qualsevol navegador web. Pots realitzar totes les operacions necessàries per gestionar els correus i fins i tot utilitzar-lo com a agenda de contactes i calendari. 

Les opcions de configuració que ofereix Roundcube són molt extenses, per tant, per facilitar la tasca de localitzar l'apartat concret pots utilitzar els quatre punts principals del següent índex, on trobaràs les diferents parts de configuració de Roundcube de manera àgil.

 

1.-Accés al Webmail Roundcube

Per accedir a Roundcube has d'introduir el subdomini "correoweb" a la URL del navegador, seguit del nom del domini. En el següent exemple, s'utilitza el domini fictici "example.org", i s'introdueixen les dades que demanen.

 

2.-Gestionar el correu

Un cop s'accedeix al correu web Roundcube, pots visualitzar una pantalla amb els diferents elements que et permetran gestionar els teus missatges.


 

A l'apartat superior trobaràs les icones per realitzar accions concretes amb els correus, crear i enviar correus.

 


A la part "Opciones" del la safata de correus apareixen les següents opcions:


Si tens marcada la primera icona, els missatges es mostren en forma de llista.
  Si marques la segona icona, els correus es mostren agrupats per conversa, en format desplegable.


 

Si fas clic sobre algun missatge, es mostren les accions que pots realitzar.3.-Gestionar contactes

En el gestor de correu Roundcube pots donar d'alta nous contactes i administrar grups. 

 


Els contactes de Roundcube permeten anotar els camps bàsics de nom d'usuari, cognom i correu electrònic i, a més a més, informació avançada com adreça, telèfon, ciutat, etc.


 

En el següent enllaç Com utilitzar els contactes a Roundcube trobaràs més informació sobre la creació dels contactes.

 

4.-Gestionar calendari

El gestor de correu Roundcube incorpora una completa funció de calendari que et permet crear i gestionar la teva agenda personal.

El calendari que t'oferix Roundcube et permet crear diferents calendaris i vincular usuaris que utilitzen Roundube als esdeveniments que es creen.  

 

En el següent enllaç Com utilitzar el calendari de Roundcube trobaràs més informació referent a la utilització del calendari.

 

5.-Opcions de configuració de Roundcube

Totes les preferències que t'ofereix Roundcube les pots trobar l'apartat de Configuració.Tens sis apartats principals de configuració i, dins de cada un d'ells, apartats més específics per modificar opcions com la composició de missatges, estructura de carpetes, filtres de resposta, etc.


 

En el següent enllaç Com modificar les característiques de Roundcube trobaràs més informació referent a les opcions de configuració. 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.