En aquest turorial detallem com crear els registres de correu a WIX per poder utilitzar els comptes de correu de CDmon. Aquesta modificació només s'ha de realitzar si els servidors DNS del domini apunten a WIX.

 

1.-Comprovar registres de CDmon

Accedim al Panell de control de CDmon amb el nostre nom d'usuari i la contrasenya i seleccionem l'apartat "Gestionar DNS" del domini concret.

correu_WIX__1.jpeg

 

Aquí comprovem els registres DNS del domini. De tots els que hi apareixen hem de crear a WIX els següents:

  • correo
  • correoweb
  • imap
  • mail
  • pop3
  • smtp
  • webmail
  • i el registre MX del domini

correu_WIX__2.jpeg

 

2.-Configurar registres a WIX

Un cop al panell de WIX, accedim a "Administrar domini".

correu_WIX__3.jpeg

 

Seleccionem la pestanya "Avançat" i premem sobre "Administrar".

correu_WIX__6.jpeg

 

Ara podem modificar o crear registres DNS, seleccionem "Afegir un nou registre A".

correu_WIX__7.jpeg

 

En els registres DNS s'han d'especificar 3 camps. El primer és el "Nom de host", on anotem el valor de l'apartat del subdomini que apareix al Panell de control de CDmon; al segon apartat "Apunta a direcció IP" especifiquem la IP que apareix al Panell de control de CDmon; i l'últim apartat "Time to Live (TTL)", el deixem a 1 hora. Repetim la gestió amb tots els registres de correu que hi ha al Panell de control.

 correu_WIX__8.jpeg

 

Un cop afegits tots els registres de tipus A seleccionem l'opció "Fet" per guardar els canvis. La configuració final és la següent.

correu_WIX__9.jpeg

 

Un cop creats tots els registres A accedim al mode bàsic i premem sobre el botó "Agrega".

correu_WIX__4.jpeg

 

Seleccionem l'opció "Tinc un proveïdor de correu electrònic" i marquem "Agrega". Per últim, afegim el servidor MX corresponent al domini i guardem els canvis.

correu_WIX__5.jpeg

 

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.