En aquest turorial detallem com crear els registres de correu a WIX per poder utilitzar els comptes de correu de CDmon. Aquesta modificació només s'ha de realitzar si els servidors DNS del domini apunten a WIX.

 

1.-Comprovar registres de CDmon

Accedim al Panell de control de CDmon amb el nostre nom d'usuari i la contrasenya i seleccionem l'apartat "Gestionar DNS" del domini concret.

 

Aquí comprovem els registres DNS del domini. De tots els que hi apareixen hem de crear a WIX els següents:

  • correo
  • correoweb
  • imap
  • mail
  • pop3
  • smtp
  • webmail
  • i el registre MX del domini


 

2.-Configurar registres a WIX

Un cop al panell de WIX, accedim a "Dominis".

 

Seleccionem l'icone Mostrar més i premem sobre "Administrar registres DNS".

 

Ara podem modificar o crear registres DNS, seleccionem "Afegir un nou registre A".

 

En els registres DNS s'han d'especificar 3 camps. El primer és el "Nom de host", on anotem el valor de l'apartat del subdomini que apareix al Panell de control de CDmon; al segon apartat "Apunta a direcció IP" especifiquem la IP que apareix al Panell de control de CDmon; i l'últim apartat "Time to Live (TTL)", el deixem a 1 hora. Repetim la gestió amb tots els registres de correu que hi ha al Panell de control.

 

 

Un cop afegits tots els registres de tipus A seleccionem l'opció "Fet" per guardar els canvis. 

 

Per afegir el registre de correu MX, ha d'accedir al mateix icona de Mostrar Més i clicar sobre "Editar registres MX":


 

Ha de clicar en el camp que fica Apunta a i ha de afegir el següent registre MX pero amb el nom del seu domini: mail.nomdelseudomini.com


 

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.