La seguretat és un dels aspectes importants a tenir en compte a l'hora de crear un blog o si ofereixes un servei en Internet des de la teva web.

 

1.-La utilitat del CAPTCHA

Si vols que una persona es validi com a usuari en una web, o que pugui fer qualsevol comentari sobre una publicació en un blog, fins i tot si necessita emplenar un formulari amb les seves dades personals per contractar qualsevol servei, és necessari que totes aquestes accions estiguin protegides amb mecanismes de seguretat.

 

D'entre totes les eines que disposes per assegurar el teu lloc web, destaquem el CAPTCHAÉs fonamental, ja que evita:

  • Comentaris escombraries en els blogs.
  • Protegeix els serveis web davant d'inscripcions massives.
  • Neutralitza els intents de falsejar els resultats d'enquestes mitjançant votacions automàtiques.
  • Evita les suplantacions d'identitat basades en atacs de diccionari que proven amb milers de contrasenyes en pocs segons.

 

 

2.-Màquines vs humans

CAPTCHA és un acrònim en anglès que significa "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", que es pot traduir com a "Prova de Turing pública i automàtica per diferenciar màquines i humans". Consisteix en el fet que una persona, i no una màquina, escrigui una sèrie de caràcters que se li mostren distorsionats en pantalla (com en la il·lustració), de tal forma que solament un humà pugui interpretar-los. D'aquesta manera t'assegures que és una persona i no una màquina amb finalitats il·lícites qui pretén accedir als teus serveis web, evitant el spam i el programari maliciós.

 

 

Els CAPTCHA que s'han convertit en una tecnologia cada vegada més important en els negocis i en els serveis web, són desenvolupats per protegir-los dels atacs dels "bots" (programes informàtics que imiten el comportament humà), i per garantir l'estabilitat i continuïtat dels serveis.
Per a qualsevol consulta, pots contactar amb nosaltres.