Les alertes per falta d'espai permeten rebre notificacions quan l'allotjament s'està quedant sense espai per emmagatzemar més contingut.
Per poder activar aquestes alertes has d'accedir a la gestió de l'allotjament del panell de control de cdmon, i en l'apartat 'Servidor' prem a l'opció Informació de l'allotjament.


 

Una vegada dins, trobaràs l'opció 'Alertes per falta d'espai en disc'.


 

Per defecte, l'opció es troba activada. Si prems Activat, desactives les alertes.
Si l'opció es troba en "Desactivat", prement el botó s'activen.

Quan actives aquestes alertes, si el teu allotjament arriba al 100 % de quota d'espai assignat, el sistema t'envia una notificació al correu electrònic de contacte de l'usuari de cdmon.

 Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.