A continuació veurem com funciona el panell de DNS estàtic. Per realitzar qualsevol gestió has d'accedir des de l'opció "DNS gratuït" del menú superior del panell de control de cdmon i prémer en l'opció DNS estàtic.

 

Opcions que ofereix el gestor de DNS

Des de l'apartat de gestió del "DNS estàtic" pots afegir, esborrar i/o modificar la configuració dels DNS dels teu dominis.
Com vueràs, en tenir més d'un domini allotjat en el "Gestor DNS" pots accedir a la configuració dels DNS d'aquest dominis mitjançant l'accés directe "Gestionar zona DNS".


El panell de gestió del "DNS estàtic" consta de les següents seccions:


 

A continuació expliquem els diferents apartats que es mostren en la imatge:


Servidors DNS de cdmon: noms dels servidors DNS disponibles. Per utilitzar el gestor DNS de cdmon, els dominis han d'utilitzar els servidors DNS especificats en aquest requadre.

Afegir zones dns: per afegir un domini nou al DNS estàtic.

Registrar domini: aquesta opció et porta directament a l'opció de "Dominis" de la web de cdmon.

Filtrar: cercador de noms de dominis que estiguin en la llista.

Filtrar per tipus: des d'aquesta opció pots filtrar per veure tots els dominis, els dominis externs o els registrats amb cdmon.

Ordenar: pots ordenar el llistat de dominis alfabèticament o per tipus de DNS.

Accions: des de l'opció "Tipus" pots marcar tots els dominis o desmarcar-los. I a través de les "Accions" pots:

  • Transferir un domini a cdmon: en el cas que tinguis el DNS a cdmon però no el domini registrat amb nosaltres.
  • Transferir la gestió de DNS a un altre usuari de cdmon.
  • Esborrar dominis: eliminar la gestió DNS d'un domini.

Gestionar zona DNS: l'accés a la configuració dels registres del domini.

Opcions: en el cas de tenir el domini registrat en cdmon pots; Copiar zona o Transferir a un altre usuari. En el cas que no estigui el domini en cdmon solament tindràs activa l'opció "Transferir a un altre usuari".

 

Opcions del Panell de control dins del DNS del dominis

El Panell de control dels registres DNS del domini consta de les següents parts:


 

A continuació, expliquem els diferents apartats que ens mostren en la imatge:


Servidors DNS de cdmon: noms dels servidors DNS disponibles. Per utilitzar el gestor DNS de cdmon, els dominis han d'utilitzar els servidors DNS especificats en aquest requadre.

Gestionar Zona DNS associada a un altre domini: pots escollir gestionar el registre d'un altre domini.

Nou registre: prement en aquesta opció es desplegarà el següent menú on podràs afegir nous registres.Registres predefinits: crea automàticament els registres MX de Google.

Més opcions: en aquest desplegable trobaràs les següents opcions.

  • Copiar dades: pots copiar les dades DNS d'un altre domini cap al domini que estàs gestionant. Aquesta acció eliminarà els registres actuals.
  • Crear redireccions web:  pots crear redireccions i el sistema de manera automàtica crearà un registre A amb el subdomini que has indicat i el destí serà 46.16.56.39 (redireccions web).
  • Pàgina de pàrquing: tens l'opció d'afegir, modificar o eliminar les pàgines de pàrquing que desitges per al teu domini. Pots triar entre una pàgina en venda i una en construcció, així com seleccionar l'estil que vulguis.  • Gestionar redireccions de correu: en el cas de tenir el domini a cdmon però no tenir el correu (no tenir els registres MX), podràs realitzar una redirecció de correu des d'aquesta opció. En el cas de tenir el correu amb cdmon, aquesta opció estarà deshabilitada.


Filtrar: filtra el llistat per tipus de registre; tots, A, AAAA, CNAME, MX, TXT/SPF, SRV i NS.

Ordenar: pots ordenar el llistat de registres per tipus o host.

Accions massives: pots modificar de manera massiva els registres de tipus A i el TTL dels registres. També pots eliminar registres de manera massiva.

Editar registre: pots modificar/editar el registres que vulguis des d'aquesta opció. 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.