Per fer una redirecció web per URL des del teu Panell de control és imprescindible que tinguis contractat a cdmon el domini, o l'allotjament o tots dos.Existeixen tres possibles accessos per crear la redirecció per URL: a través de la "Gestió del domini", a través de la "Gestió de l'allotjament" o a través del panell "Registres DNS". A continuació explicarem cadascun d'ells.


En accedir al "Panell de control" estaràs en la pantalla de "Llistat bàsic de serveis" (caseta de color rosa). Des d'aquesta pantalla pots accedir directament a "Gestionar domini", a "Gestionar allotjament" o a "Registres DNS".
1.- Gestionar domini

Accedint des de l'opció "Gestionar domini" podràs observar la següent pantalla, on hauràs de prémer l'opció "Gestionar redireccions".

 


Tt portarà a la següent pantalla, on pots configurar la redirecció prement Afegir redirecció.Una vegada premuda l'opció "Afegir redirecció" accediràs a la següent pantalla, on podràs configurar la redirecció web.2.- Gestionar allotjament

Si has accedit a través de "Gestionar allotjament" veuràs aquesta altra pantalla, on hauràs d'anar a la secció "Dominis" i prémer en la primera opció, Redireccions web.Aquest fa una redirecció

 

3.- Gestionar DNS

Accedint des de la gestió del DNS entraràs en la següent pantalla, on has de prémer en l'opció Més opcions i posteriorment a Crear redirecció web.Al clicar en l'opció "Crear redirecció web" accediràs a la següent pantalla, on podràs configurar la redirecció web. 

Redirecció temporal i permanent (301 o 302): El tipus de redirecció (301 o 302) indica si és temporal o permanent. Si vols indicar als cercadors i/o altres visitants de la pàgina que una redirecció és temporal has d'utilitzar la redirecció 302, i si vols fixar la redirecció de manera permanent, utilitzaràs la redirecció 301.


La diferència fonamental la capten els motors de cerca com Google, que amb la redirecció 302 entenen que tan sols es tracta d'un canvi en l'URL de manera temporal, i amb la redirecció 301 se'ls indica que actualitzin la ruta de la pàgina, en les seves bases de dades, de manera definitiva. 


Redirecció oculta: Una redirecció transparent, o redirecció per frame, és un tipus de redirecció de domini que permet la càrrega de la pàgina a la qual es desitja redireccionar, mentre es manté la mateixa direcció en la barra de navegació.

4.-Propagació

Ja tens la redirecció web per URL configurada. Ara, únicament has d'esperar que es propaguin els canvis, una acció que pot trigar uns cinc minuts aproximadament.


Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.