SOA (Start of Authority) és un tipus de registre que especifica informació del DNS. Tots els noms de dominis tenen un registre SOA que mostra les característiques bàsiques del domini i de la zona en la qual es troba.Per configurar les característiques SOA en el DNS estàtic, segueix els següents passos:

 

1.-Accés a la gestió del DNS

A l'Inici del Panell de control, des del Llistat bàsic de serveis accedeix a la gestió del DNS del domini del qual vols configurar les característiques SOA prement l'opció DNS.


 

2.-Editar SOA

En la pantalla de "Registres DNS" veuràs el llistat de registres, on pots editar el registre SOA prement en l'opció Editar registre.

 


 3.-Modificar els valors SOA

Accediràs a la pantalla on pots modificar els valors SOA (Start Of Authority):

 • Valor TTL: període de temps que els servidors DNS han d'usar els registres abans de comprovar si existeixen actualitzacions. (Per al mateix registre)
 • Adreça de correu: adreça de correu de l'administrador de zona del domini. Generalment es substitueix l'arrova (@) per un punt. Això ho realitza automàticament el nostre gestor DNSpro.
 • Actualització (refresh): nombre de segons que un servidor de nom secundari ha d'esperar per comprovar altre cop els valors d'un registre.
 • Reintent (retry): nombre de segons que un servidor de nom secundari ha d'esperar després d'un intent fallit de recuperació de dades del servidor primari.
 • Caducitat (expire): nombre de segons màxim que el servidor de nom secundari retindrà els valors abans d'expirar-los.
 • Minimum TTL: significa Time To Live i és el nombre de segons durant els quals els registres es mantenen actius als servidors NS cache abans de tornar a preguntar el seu valor real. (Per a registres no definits del domini)
Si utilitzes els servidors de CDmon. Els valors recomanats per CDmon són:

 • Valor TTL: 3600 (1 hora)
 • Actualització (refresh): 10000 (2.7 hores)
 • Reintent (retry): 3600 (1 hora)
 • Caducitat (expire): 604800 (1 setmana)
 • Minimum TTL: 3600 (1 hora)

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.