Un dels apartats de les llistes Mailman és "Opcions de privacitat" on permet configurar subscripcions i polítiques de subscripció. També pots controlar si aquesta llista és pública o no.

 

1.- Regles de subscripció

Aquesta secció permet configurar subscripcions, polítiques de subscripció i controlar si aquestes llistes són públiques o no.

 

 

 • Com tornar necessària l'aprovació independentment de la confirmació per a la subscripció a la llista?

Pots configurar aquesta opció al camp "Detalls de subscribe_policy", on podràs posar confirmació i aprovació. L'opció de només aprovació no és molt recomanable, ja que d'aquesta manera qualsevol persona, a través de la interfície web o per correu electrònic, pot subscriure a d'altres persones a la llista sense el teu consentiment.

 • Com tornar necessària l'aprovació per a la subscripció?

Encara que no sigui molt normal activar aquesta opció, perquè d'aquesta manera crees una llista on la gent no es pot donar de baixa voluntàriament, pots activar el camp "Detalls de unsubscribe_policy" a , i controlar així, en tot moment, les baixes de la llista. No és el funcionament més correcte, ja que el no pertànyer o donar-se de baixa d'una llista no hauria de requerir l'aprovació de ningú.

 • Com vedar la subscripció a determinats comptes de correu?

Les adreces que introdueixes al requadre que apareix al camp "Detalls de ban_list", no podran subscriure's a la llista, seran rebutjades automàticament pel sistema quan intentin donar-se d'alta. Recorda que s'ha d'introduir una adreça per línia perquè el sistema les reconegui.

 • Qui pot veure la llista de subscriptors?

Quan estigui actiu el camp "Detalls de private_roster", la llista de subscriptors es protegeix demanant la clau de l'administrador o d'un subscriptor.

 • Mostrar llista de subscriptors completa amb @?

A vegades et pot interessar obtenir un llistat (que no sigui paginat) de tots els subscriptors de la llista, però si aquest és molt extens, no podràs copiar-lo a l'apartat d'Administració dels subscriptors, per la qual cosa pots accedir a la llista completa a través del següent enllaç:

http://llista.domini.com/mailman/roster/nomllista

Amb l'activació el camp "Detalls de obscure_addresses" fas que a les adreces de correu electrònic es col·loqui un at en lloc de l' @ quan es mostren a la pàgina de visualització de la llista completa. D'aquesta manera no es poden reconèixer fàcilment com a adreces de correu electrònic, la intenció és prevenir que les adreces siguin detectades pels programes automàtics existents a la web que són utilitzats per aquells que envien correu descartable (spammers).

 

2.- Filtrat de remitent

Quan un missatge és enviat a la llista de correu, s'han de seguir uns passos de moderació on el moderador ha de decidir si s'ha d'aprovar o no el missatge. Aquesta secció conté els controls de moderació per als missatges dels membres i per als no membres.

 


 • Com moderar els enviaments dels subscriptors nous?

Si marques la casella "Detalls de default_member_moderation" a , aconsegueixes que la casella de moderació d'un nou subscriptor quedi marcada perquè els seus missatges requereixin aprovació.

 • Com descartar o rebutjar un missatge d'un subscriptor moderat?

Per defecte, el camp "Detalls de member_moderation_action" es troba a Mantén quan un subscriptor moderat envia un missatge a la llista. Pots canviar aquesta opció perquè directament els missatges siguin rebutjats o es descartin i no hagi de fer-ho l'administrador cada vegada.

 • Com incloure un missatge a l'hora de ser rebutjat un missatge que s'envia a la llista?

Si escollim l'opció de rebuig, pots incloure un missatge al camp "Editar member_moderation_notice".

 • Com aplicar filtres per a adreces no subscrites?

En aquesta mateixa secció pots indicar que els correus que siguin remesos a adreces no subscrites siguin filtrats automàticament, i així evitar que els arribin a totes les persones que estiguin subscrites a la llista.

 • Com acceptar tots els correus remesos des d'una determinada adreça no subscrita?

El camp "Detalls d'accept_these_nonmembers" permet definir un llistat d'adreces de correu que no estan subscrites a la llista els enviaments de les quals seran acceptats automàticament.

 • Com retenir tots els correus remesos des d'una determinada adreça no subscrita?

El camp "Detalls de hold_these_nonmembers" permet definir un llistat d'adreces de correu que no estan subscrites a la llista els enviaments de les quals seran retinguts automàticament.

 • Com rebutjar tots els correus remesos des d'una determinada adreça no subscrita?

El camp "Detalls de reject_these_nonmembers" permet definir un llistat d'adreces de correu que no estan subscrites a la llista els enviaments de les quals seran rebutjats automàticament.

 • Com descartar tots els correus remesos des d'una determinada adreça no subscrita?

El camp "Detalls de discard_these_nonmembers" permet definir un llistat d'adreces de correu que no es troben subscrites a la llista els enviaments de les quals seran descartats automàticament.

 • Quina acció prendre amb tots els correus remesos des de les adreces no subscrites?

El camp "Detalls de generic_nonmember_action" permet definir què ha de fer la llista de distribució, en rebre un missatge d'una adreça de correu no subscrita.

 • Com reenviar al moderador de la llista els missatges que siguin automàticament descartats?

El camp "Editar forward_auto_discards" permet que es remetin al moderador de la llista de distribució tots els e-mails que siguin enviats a la llista de distribució i fa que siguin descartats automàticament.

 • Com col·locar un text per als missatges descartats automàticament que s'envien al moderador?

En el camp "Editar nonmember_rejection_notice" és el text que cal incloure als avisos de rebuig que es vagin a enviar als no subscriptors que enviïn missatges a aquesta llista. Aquest avís pot incloure l'adreça de correu electrònic del propietari de la llista posant %(listowner)s, a més de substituir el missatge predeterminat que es genera internament.

 

3.- Filtres de destinatari

Aquesta secció permet configurar diversos filtres basats en el destinatari del missatge.


 

 • Com seleccionar que els enviaments a la llista tinguin el nom de la llista a l'adreça de destí?

Si actives el camp "Detalls de require_explicit_destination" a , permetem al Mailman poder rebre missatges amb la mateixa adreça de la pròpia llista o amb les adreces d'àlies indicades al camp "Detalls d'acceptable_aliases", d'aquesta manera pots permetre el tràfic automàtic de la llista.

 • Com editar els àlies o les expressions regulars que es permeten com a destí per a la recepció de missatges?

Al camp "Detalls d'acceptable_aliases" podràs configurar els àlies o les expressions regulars que qualifiquen com un destí explícit el nom de la llista a l'adreça de destí. S'ha de tenir en compte que ha d'estar activat a el camp "Detalls de require_explicit_destination".

 • Com modificar el nombre màxim de destinataris per enviament?

Mailman et permet determinar a quants destinataris vols que s'enviï el missatge a cada entrega. Pots col·locar el valor desitjat al camp "Detalls de max_num_recipients".

 

4.- Filtre d'spam

Aquesta secció permet configurar filtres d'enviament anti-spam, pot ajudar a reduir considerablement els missatges de correu spam de la llista.

 

 

 • Com configurar filtres en la recepció de missatges perquè es retinguin, es rebutgin o es descartin a través d'alguna regla?

Al camp "Detalls de header_filter_rules", pots configurar regles per evitar que ens entri correu no desitjat (SPAM). Com pots veure a l'apartat en qüestió, per a cada regla pots decidir l'acció que vols realitzar, ja sigui retenir, rebutjar, descartar o acceptar. Si desitges inhabilitar una regla temporalment, selecciona l'acció Diferir.

 • Com retenir enviaments a la llista amb un valor de capçalera que coincideixi amb una expressió regular arbitrària?

Per fer-ho és necessari editar el camp "Detalls de bounce_matching_headers" per prohibir enviaments d'acord amb els valors de determinades capçaleres. El valor és una expressió regular que es contrasta amb les capçaleres indicades. La comparació es realitza sense tenir en compte les majúscules i minúscules. Les línies que comencen amb # s'ignoren perquè es consideren comentaris.
 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.