Un dels apartats de les Llistes Mailman és "Administració de subscripcions" on pots comprovar una llista dels actuals subscriptors i la subscripció i cancel·lació en massa.

 

1.- Llista de subscriptors

Aquest apartat et permet veure una llista de les adreces que actualment hi ha subscrites i moderar les diferents opcions que es mostren. Sobre el llistat apareix la frase "Feu clic aquí per a mostrar la llegenda d'aquesta taula", si selecciones aquesta opció, apareix una llegenda on es mostren cada una de les opcions i una descripció del seu funcionament.


 

 • Com anul·lar la subscripció d'un compte de correu determinat?

Utilitzant l'opció "desubs" s'anul·la la subscripció de la persona a la qual pertany l'adreça de correu.

 

 • Com deshabilitar l'opció de moderació d'un compte de correu determinat?

Utilitzant l'opció "moderat". Si aquest paràmetre està actiu, els enviaments que provinguin d'aquest seran moderats, si no és el cas, seran aprovats.

 

 • Com ocultar l'adreça del subscriptor a la llista de subscriptors?

Utilitzant l'opció "amaga". Si aquesta configuració està activa, el subscriptor no apareix a la llista de subscriptors quan la sol·liciten altres subscriptors.

 

 • Com deshabilitar l'entrega de correu a un determinat subscriptor?

Utilitzant l'opció "sense correu [motiu]". Si aquesta opció està activada, el compte determinat no rep correus de la llista. Si és així, s'indicarà un codi amb el motiu de la desactivació de la recepció de correu:

[U] - La recepció de correu la va desactivar l'usuari a través de la seva pàgina personal.

[A] - La recepció de correu va ser desactivada per un dels administradors de la llista.

[B] - La recepció de correu la va desactivar el sistema, ja que els missatges dirigits a l'adreça del subscriptor estan produint molts rebots.

[?] - Es desconeix el motiu de la desactivació de l'entrega. Això també apareixerà a totes les desactivacions realitzades en versions anteriors de Mailman.

 

 • Com configurar perquè el remitent d'un correu aprovat rebi una confirmació?

Utilitzant l'opció "confirmació". Si aquesta configuració està activa, el remitent rebrà una confirmació quan un correu sigui aprovat.

 

 • Com fer que els subscriptors no rebin còpia dels missatges que ells envien?

Utilitzant l'opció "sense còpia". Amb aquest paràmetre actiu, el subscriptor no rebrà còpia dels missatges que envia.

 

 • Com realitzar la configuració perquè el subscriptor no rebi duplicats dels missatges?

Utilitzant l'opció "sense dupls". Amb l'activació d'aquesta configuració impediràs que el subscriptor rebi duplicats dels missatges.

 

 • Com configurar perquè els subscriptors rebin els missatges agrupats?

Utilitzant l'opció "agrupats". Amb aquesta opció activada, l'usuari rebrà resums amb tots els missatges del dia, enlloc d'una còpia de cada missatge que s'ha enviat a la llista.

 

 • Com fer que els subscriptors rebin els missatges en format MIME?

Utilitzant l'opció "text pla". Amb aquesta configuració desactivada, els missatges del tipus resum que rebi l'usuari, estaran en format MIME. En cas d'estar activa, seran enviats en mode text.

 

 • ¿Com establir un idioma per defecte per a un subscriptor determinat?

Utilitzant l'opció "llengua". Amb aquest paràmetre, serà possible seleccionar l'idioma per l'usuari desitjat en un desplegable.

 

Per últim, en aquest apartat pots trobar l'opció "Activa l'opció de moderació per a tothom, fins i tot per als subscriptors no visibles". Et permet moderar de manera massiva totes les adreces de correu que hi ha a la llista de subscripció activant aquesta opció.

 

2.- Subscripció en massa

En aquesta secció hi ha un requadre on pots anar afegint les adreces de correu dels subscriptors de forma massiva.

 


 • Com afegir subscriptors?

En aquesta secció hi ha un requadre on pots afegir les adreces de correu dels subscriptors de forma massiva. Has d'anar afegint les adreces una per línia. Ho pots fer manualment, afegint-les una per una o a través d'un fitxer de text seleccionant el botó "Seleccionar arxiu".

Si a més de l'adreça de correu vols guardar el seu nom, ho pots fer amb el següent format per cada línia (primer el nom i els cognoms i després, entre cometes , l'adreça de correu. 

Un exemple es; Nom Cognom1 Cognom2 

 

 • Com subscriure a un grup nou o realitzar invitacions?

El camp "Voleu subscriure a aquests usuaris immediatament, o bé convidar-los?", et permet realitzar la subscripció dels usuaris que especifiques més avall o senzillament cursar-los una invitació perquè se subscriguin.

 

 • Com configurar el missatge de benvinguda per quan se subscriguin els destinataris?

El camp "Voleu enviar el missatge de benvinguda als subscriptors nous?" permet enviar un correu de benvinguda o no als usuaris que dones d'alta. És recomanable que se'ls enviï un missatge de benvinguda perquè els nous subscriptors siguin conscients que acaben de ser subscrits a una nova llista.

 

 • Com enviar notificacions al propietari de la llista?

Si desitges que el propietari o l'administrador de la llista rebi un avís amb les dades dels nous subscriptors, hauries d'activar aquesta casella, això pot ser interessant en cas que existeixi més d'un administrador.

 

3.- Cancel·lació en massa

En aquesta secció hi ha un requadre on pots anar afegint les adreces de correu dels subscriptors per a la seva baixa de forma massiva.

 

 

 • Com donar de baixa subscriptors?

En aquesta secció hi ha un requadre on pots anar afegint les adreces de correu dels subscriptors, de forma massiva, que vulguis donar de baixa. Afegeix una adreces per línia manualment en el requadre esmentat, o a través d'un fitxer de text seleccionant el botó "Seleccionar arxiu".

 

 • Com enviar la confirmació d'anul·lació de la subscripció a l'usuari?

El camp "Voleu enviar una confirmació de la cancel·lació de la subscripció a l'usuari?", et permet que els usuaris que hagin estat donats de baixa rebin una notificació que els informi d'aquesta acció.

 

 • Com enviar notificacions al propietari de la llista?

El camp "Voleu enviar notificacions a l'administrador de la llista?" permet escollir si vols que el propietari o l'administrador de la llista rebin un avís amb les dades dels subscriptors eliminats. Aquesta opció pot ser interessant en el cas que hi hagi més d'un administrador.

 

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.