1.- Opcions generals

A l'apartat "Opcions Generals" pots configurar diversos paràmetres de l'aplicació els quals detallem a continuació:


- Apartat "Personalitat general de la llista".

  


 • real_name: et permet indicar el nom de la llista.
 • owner: aquesta opció permet indicar les adreces de correu dels administradors de la llista.
 • moderator: pots indicar les adreces de correu dels moderadors.
 • description: en aquest camp has d'indicar una descripció que et permeti identificar la llista.
 • info: descripció sobre la llista de correu que s'inclourà a l'inici de la plana d'informació de la llista.
 • subject_prefix: prefix que s'inclourà a l'assumpte dels missatges de la llista. 
 • anonymous_list: pots activar que la llista sigui anònima i no es mostrin els correus de les persones que interaccionen amb ella.

 

- Apartat "Capçalera explicita Reply-to".

 

 

 • firs_strip_reply_to:  si selecciones "Si" s'esborrarà qualsevol capçalera "Reply-to" que hi hagi en el missatge que rep la llista.
 • reply_goes_to_list: aquest paràmetre et permet indicar on s'envien els missatges que es facin en resposta a correus enviats per la llista.
 • reply_to_adress: has d'indicar l'adreça de correu a la que vols que es respongui si has seleccionat "Adreça explicita" a l'opció anterior.

 

- Apartat "Configuració de llista en cascada". • umbrella_list: pots indicar una variant d'adreça on s'enviaran els recordatoris de clau.
 • umbrella_member_suffix: en aquest camp indica el sufix a afegir per crear la variant d'adreça.

 

- Apartat "Notificacions".


 

 • send_reminders: et permet activar un recordatori mensual de les claus dels usuaris. Això únicament funcionarà amb els usuaris que no hagin desactivat aquesta opció a la seva configuració.
 • wellcome_msg: pots indicar un text que apareixerà al missatge de benvinguda de la llista.
 • send_welcome_msg: aquesta opció et permet activar o desactivar l'enviament del correu de benvinguda que s'envia a les noves altes.
 • goodbye_msg: podem indicar un text que s'enviarà a les adreces que es donin de baixa de la llista.
 • send_goodbye_msg: amb aquesta opció pots indicar si s'envia el missatge configurat a l'opció "goodbye_msg".
 • admin_immed_notify: pots activar que els moderadors els hi arribin les peticions al moment i un recordatori diari de les pendents.
 • admin_notify_mchanges: indica si vols que els administradors rebin notificacions de les altes i baixes de la llista.
 • respond_to_post_request: si vols que el sistema notifiqui al remitent que el seu correu està pendent d'aprovació caldrà marcar "Si".

  

- Apartat "Configuració addicional".


 

 • emergency: si actives aquesta opció, tot el tràfic de la llista passarà a ser moderat.
 • new_member_options: en aquesta opció pots configurar alguns paràmetres que els usuaris tindran per defecte.
 • administrivia: pots activar que es filtrin els correus a la llista en busca de peticions administratives.
 • max_message_size: en aquest camp indica la grandària màxima que pot tenir un correu enviat a la llista.
 • admin_member_chunksize: indica la quantitat de membres que es mostraran per pàgina a la llista de membres.
 • host_name: especifica el nom de la màquina de correu.
 • include_rfc2369_headers: pots indicar que s'incloguin les capçaleres recomanades per la regulació 2369.
 • include_list_post_header: indica si s'ha d'incloure la capçalera "List-Post".
 • max_days_to_hold: especifica l'antiguitat que ha de tenir un missatge per ser descartat.

 

Un cop modificat els diferents paràmetres has de fer clic sobre "Envia els canvis" per desar les modificacions.

 

2.- Contrasenyes

A Mailman has de tenir present l'existència de dos rols principals: l'administrador i el moderador. 

 • Administrador: és la persona que té control total sobre la configuració d'una llista de correu i pot alterar tots els paràmetres de la mateixa. 
 • Moderador: únicament pot atendre les peticions d'administració pendents com aprovacions de subscripcions o enviaments retinguts.  

 Al panell de configuració, a l'apartat "Contrasenyes", has d'indicar la contrasenya per a l'administrador i la contrasenya per al moderador.

 

 

3.- Opcions de llengua

Des de l'apartat de configuració "Opcions de llengua" pots modificar algunes opcions referents a la configuració d'idioma de Mailman.


 

 • preferred_language: et permet escollir l'idioma per defecte de la llista i la seva interfície. 
 • available_languages: pots escollir els idiomes que vols que estiguin disponibles a l'opció "preferred_language"
 • encode_ascii_prefixes: has d'escollir si el prefix que s'afegeix a l'assumpte s'ha de codificar sempre, mai o quan calgui. Aquesta opció et permet donar una major compatibilitat el correu de la llista respecte a gestors de correu antics que tenen problemes amb l'ús de diferents codificacions.  

Per a qualsevol consulta pots contactar amb nosaltres.