Per als usuaris que no vulguin fer els enviaments mitjançant cap programa d'enviaments, per exemple, Outlook, Thunderbird o Mail de Mac, hi ha l'opció de realitzar-los mitjançant la programació de la pàgina web.

El servidor de cdmon permet realitzar els enviaments mitjançant scripts en PHP. Depenent dels correus que necessitis enviar, pots utilitzar el servidor per omissió SMTP o realitzar l'activació de l'Usuari newsletter  des del Panell de control i adquirir enviaments extra.

 

1.-Codi d'exemple
A continuació, facilitem el codi d'un script per col·locar a la pàgina i poder realitzar enviaments massius amb l'usuari. Prem en el següent enllaç per descarregar-lo. En el codi que facilitem
, has de modificar els apartats que es detallen a continuació.


 
2.-Variables a modificar
Per configurar aquest script només has de modificar els camps assenyalats en el cercle vermell.

  • $from: el remitent i l'adreça de correu que realitza l'enviament.
  • $bcc: introdueix totes les adreces dels destinataris.
  • $subject: l'assumpte del correu.
  • $body: el cos del missatge.
  • $host: especifica el servidor d'enviament.
  • $username: indica el nom de l'Usuari newsletter.
  • $password: contrasenya de l'Usuari newsletter.

 

3.-Consell

Abans de fer l'enviament a tots els destinataris, és molt important que realitzis diverses proves amb un únic compte de correu per evitar que qualsevol error faci arribar al màxim d'enviaments o gastar els enviaments extra contractats.

 

Nota: si introdueixes un servidor SMTP extern a cdmon, aquest codi no funcionarà en els teus allotjaments.

 

 


Per més informació, pots contactar amb nosaltres.