Per a crear un allotjament en un servidor Virtual has d'accedir al panell de gestió del Virtual des del teu panell de control de cdmon. Una vegada en la pantalla "Gestionar servidor Virtual" has de prémer en l'opció +Afegir allotjament, on accediràs a un formulari que et permetrà crear l'allotjament web repartint els recursos disponibles.Després de prémer "+Afegir allotjament" segueix els següents passos per a crear l'allotjament.


Pas 1 - Dades bàsiques del nou allotjament • Nom del domini: nom del domini que volem allotjar al servidor Virtual Up.
 • Espai web: espai al disc de l'allotjament web que anem a crear.
 • Espai correu: Espai en disc del correu electrònic que es crearà.
 • Transferència mensual: transferència assignada de què disposarà l'allotjament.
 • Desactivar al 110%: marcant aquesta casella l'allotjament es desactivarà quan superi el 110% del consum de transferència.
 • Comptes FTP: nombre de comptes FTP de què disposarà l'allotjament web.
 • Vol servei de correu per aquest allotjament?: activa aquesta opció únicament si es vol utilitzar el servei de correu a cdmon.
 • Comptes de correu: apareix al activar l'opció anterior i és obligatori indicar com a mínim un compte de correu.
 • Activar Antivirus/Antispam: filtre antivirus/antispam per als comptes de correu.
 • BBDD MySQL / PostGreSQL: nombre de bases de dades de què disposarà l'allotjament web.
 • Cronjobs: nombre de crons de què disposarà l'allotjament web.
 • Llistes mailman: nombre de llistes mailman de què disposarà l'allotjament web.
 • Usuaris mailman: nombre d'usuaris mailman de què disposarà l'allotjament web.
 • Autoconfigurar DNS: opció que configura les DNS a cdmon del domini allotjat al servidor Virtual Up.


Pas 2 - Dades de connexió

Després d'omplir correctament els camps, prem el botó Configurar dades de connexió per anar al pas 2: Dades de connexió. • Dades de connexió per al panell de control: dades de connexió per al panell de control de l'allotjament web del domini. Aquest panell de control és de marca blanca i s'hi accedeix a través de l'adreça www.dominiallotjat.com/pcontrol.
 • Dades de connexió per a les estadístiques: dades de connexió per a les estadístiques de l'allotjament web. S'hi accedeix a través de l'adreça www.dominiallotjat.com/stats.
 • Dades de connexió per les BBDD MySQL: dades de connexió per accedir a les bases de dades MySQL.
 • Dades de connexió per les BBDD PostgreSQL: dades de connexió per accedir a les bases PostgreSQL.


Pas 3 - Confirmar dades

Quan s'hagin emplenat correctament les dades, prem sobre el botó Confirmar dades, on es podran repassar les dades facilitades. Si la informació proporcionada és correcta, es procedirà a finalitzar l'alta de l'allotjament web en el servidor Virtual Up. Rebràs un correu electrònic en l'email de contacte de l'usuari de cdmon, amb un detall de totes les dades de l'allotjament web creat.Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.