Per a gestionar els allotjaments creats en el teu servidor Virtual has d'accedir a l'opció Servidors Virtuals del menú superior en el teu panell de control de cdmon.


En la pantalla de "Gestionar servidor Virtual" podràs gestionar els allotjaments que tinguis creats des de la secció Gestionar allotjament.

 


En la secció "Gestionar hostings" podràs veure els allotjaments creats en el Virtual i les opcions per a la seva gestió:
  • MODIFICAR DADES: s'accedeix a un formulari on pots modificar les característiques de l'allotjament web.


  • DESACTIVAR: desactiva l'allotjament web temporalment. Mantenint la configuració dels comptes i el contingut dels FTP's.


  • ACTIVAR: activa un allotjament web que està desactivat.


  • ESBORRAR: elimina l'allotjament web del servidor Virtual. Esborra les configuracions i el contingut del FTP.
Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.