Al accedir al servidor Virtual des del panell, a la part superior mostra la data de renovació del servidor Virtual.

Polsant Renovar servei, s'afegirà el nostre Servidor Virtual al carro.Per defecte ens indicarà període Anual, però es pot modificar a trimestral o semestral segons les nostres necessitats. Un cop revisades les dades de renovació polsarem Continuar.En aquesta pantalla ens pregunta amb quin usuari volem associar la renovació del servidor Virtual, per defecte mostra marcada el usuari amb el que hem accedir al panell, però podem enllaçar-la amb un altre client o be un de nou. Polsarem continuar per seguir amb el procés de renovació.


Seleccioni la forma de pagament: Ha de seleccionar una forma de pagament, ingrés/transferència o targeta visa/mastercad, rebut o Paypal. Si escull ingrés/transferència li apareixeran les dades de la nostra compte bancaria on podrà realitzar l'ingrés. Si escull targeta visa o mastercard li apareixerà la passarel·la de pagament per targeta del banc que ens dona aquest servei. Si escull el Rebut, segons la periodicitat que hagi seleccionat, CDmon el girarà un rebut bancari amb la quantitat corresponent, i es farà la renovació automàtica. Si escull Paypal els pagaments Paypal te un recarreg del 1,8% + 0.35€, que corresponen a la diferencia de tasses Paypal respecte al pagaments amb targetes Visa/MasterCard.

 

Condicions de contractació: Deu llegui i acceptar les condicions de contractació per continuar amb el procés.Dades de facturació: Informació sobre les dades de facturació.


Quan estiguin totes les dades introduïdes, polsarem Pas Següent. Mostrarà a la pantalla amb les dades de renovació, dades de facturació i forma de pagament.


Aquí podem modificar les dades, en el cas de que la informació sigui correcta, polsarem Finalitzar Comanda.

Depenent de la forma de pagament que esculli, li portarà a la pàgina per realitzar el desemborsament del import de la comanda.