Una vegada polsem el botó de "Crear allotjament", accedirem a un formulari que ens permetrà crear l'allotjament web repartint els recursos disponibles.


Etapa 1 - Dades bàsiques del nou allotjament • Domini per allotjar: nom del domini que volem allotjar  al servidor virtual.
 • Espai al disc: espai al disc de l'allotjament web que anem a crear.
 • Transferència mensual: transferència assignada de què disposarà l'allotjament.
 • Desactivar al 110%: marcant aquesta casella l'allotjament es desactivarà quan superi el 110% del consum de transferència.
 • Comptes FTP: nombre de comptes FTP de què disposarà l'allotjament web.
 • Vol servei de correu per aquest allotjament?: activarem aquesta opció únicament si es vol utilitzar el servei de correu a CDmon.
 • Comptes de correu: apareix al activar l'opció anterior i és obligatori indicar com a mínim un compte de correu.
 • Activar Antivirus/Antispam: filtre antivirus/antispam per als comptes de correu.
 • Activar PHP: possibilitat d'activar el PHP.
 • BBDD MySQL / PostGreSQL: nombre de bases de dades de què disposarà l'allotjament web.
 • Cronjobs: nombre de crons de què disposarà l'allotjament web.
 • Configurar DNS automàticament: opció que configura les DNS a cdmon.com del domini allotjat al servidor virtual.

Etapa 2 - Dades de connexió

Després d'omplir correctament els camps, polsarem el botó per anar l'etapa 2: Dades de connexió. • Dades de connexió per al panell de control: dades de connexió per al panell de control de l'allotjament web del domini. Aquest panell de control és de marca blanca i s'hi accedeix a través de l'adreça www.dominiallotjat.com/pcontrol.
 • Dades de connexió per a les estadístiques: dades de connexió per a les estadístiques de l'allotjament web. S'hi accedeix a través de l'adreça www.dominiallotjat.com/stats.

Etapa 3 - Confirmar dades

Quan haguem omplert correctament les següents dades, polsarem el botó confirmar dades, on podrem repassar les dades facilitades. Si la informació proporcionada és correcta, procedirem a finalitzar l'alta de l'allotjament web al nostre servidor virtual. Rebrem un correu electrònic a l'email de contacte de l'usuari de CDmon, amb una còpia de totes les dades de l'allotjament web creat.