El servei Multihost ens permet crear diferents allotjaments dins un mateix producte. Per crear-los accedim al nostre Multihost en el Panell de control. Una vegada dins, polsem el botó "+ Afegir hosting".Accedim a un formulari que ens permet crear l'allotjament web repartint els recursos disponibles.

 

Crear hosting - En aquest apartat s'assignen les dades del nou hosting


 • Tipus de pla: Pot seleccionar qualsevol dels nostres plans de Hosting i s'assignarà automàticament les característiques d'aquest; és una plantilla amb les característiques. Els hostings del Multihost només poden tenir les característiques d'un Start o un Junior, per això només apareixen tots dos: • Nom del domini: Nom del dominio que querem allotjar en el servidor virtual
 • Espai web: Espai en el disc del allotjament web que anem a crear
 • Espai correu: Espai en el disc del allotjament assignat per als comptes de correu
 • Comptes FTP: Número de comptes FTP que dispondrà l'allotjament web.
 • Vol servei de correu per a aquest Hosting? Activarem aquesta opció únicament si es vol utilitzar el servei de correu de cdmon.
 • Comptes de correu: Apareix al activar l'opció anterior i obliga a crear com a mínim un compte de correu.
 • Activar Antivirus/Antispam: Filtre antivirus/antispam per als comptes de correu.
 • BBDD MySQL / PostGreSQL: Nombre de bases de dades que disposarà l'allotjament web.
 • Cronjobs: Número de crons que disposarà l'allotjament web.
 • Llistes mailman: Número de llistes mailman que disposarà l'allotjament.
 • Usuaris mailman: Número d'usuaris mailman disponibles per a l'allotjament.
 • Autoconfigurar DNS: Opció que configurar les DNS a cdmon.com del dominio allotjat en el servidor virtual.


Una vegada aquest ja tot assignat, ha de punxar sobre "Configurar dades de connexió"


Dades de connexió del nou allotjament - Es generarà automàticament l'usuari i contrasenya dels diferents serveis, es poden modificar pels que vostè desitgi. • Dades de connexió per al panell de control: Dades de connexió per al panell de control de l'allotjament web del domini. Aquest panell de control és de marca blanca i s'accedeix a ell a través de l'adreça www.dominioallotjat.com/pcontrol.
 • Dades de connexió per a les estadístiques: Dades de connexió per a les estadístiques de l'allotjament web. S'accedeix a ells a través de l'adreça www.dominioallotjat.com/stats..


Sempre podrà visualitzar i modificar aquestes dades d'accés.


Quan vulgui continuar amb l'activació, ha de clicar sobre "Confirmar dades"


 Finalment, en aquesta última finestra podem repassar les dades assignades. Si la informació proporcionada és correcta, procedirem a finalitzar l'alta de l'allotjament web en el nostre servidor virtual. 

Cal clicar sobre "Activar Hosting"Apareixerà una finestra com la següent per a la confirmació de l'alta del hosting. Des d'aquest pot descarregar un CSV amb les dades de connexió (només es veuran les dades d'usuari, per seguretat no mostrarem les contrasenyes)També rebrà un correu electrònic en el email de contacte de l'usuari de cdmon, amb una còpia de totes les dades de l'allotjament web creat.


Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.