El servei Multihost ens permet crear diferents allotjaments dins un mateix producte. Per crear-los accedim al nostre Multihost en el Panell de control. Una vegada dins, polsem el botó "Crear allotjament".Accedim a un formulari que ens permet crear l'allotjament web repartint els recursos disponibles.

 

1.-Crear l'allotjament

 • Nom del domini: nom del domini que volem allotjar al servidor multihost.
 • Espai al disc: espai al disc de l'allotjament web que anem a crear.
 • Transferència mensual: transferència assignada a l'allotjament que anem a crear.
 • Desactivar al 110 %: amb aquesta opció marcada es desactiva l'allotjament quan supera el 110 % del consum de transferència.
 • Comptes FTP: nombre de comptes FTP que disposa l'allotjament web.
 • Vol servei de correu per aquest allotjament?: activarem aquesta opció únicament si es vol utilitzar el servei de correu a CDmon.
 • Comptes de correu: apareix a l'activar l'opció anterior i és obligatori indicar com a mínim un compte de correu.
 • Activar Antivirus/Antispam: filtre antivirus/antispam per als comptes de correu.
 • Activar PHP: possibilitat d'activar el PHP.
 • BBDD MySQL / PostGreSQL: nombre de bases de dades que disposa l'allotjament web.
 • Cronjobs: nombre de crons que disposa l'allotjament creat.
 • Configurar DNS automàticament: opció que configura les DNS a cdmon.com del domini allotjat al servidor multihost.

 

Després d'omplir correctament els camps, cliquem el botó per anar al següent pas.

 

2.-Dades de connexió

En la següent finestra podem configurar les dades de connexió a l'allotjament creat. • Dades de connexió per al panell Gestiona: dades de connexió per al panell de control de l'allotjament web del domini. Aquest panell de control és de marca blanca i s'hi accedeix a través de l'adreça http://dominiallotjat.com/gestiona
 • Dades de connexió per a les estadístiques: dades de connexió per a les estadístiques de l'allotjament web. S'hi accedeix a través de l'adreça http://dominiallotjat.com/stats 
 • Dades de connexió per a les BBDD MySQL: dades necessàries per connectar les nostres aplicacions web a les bases de dades de l'allotjament.
 • Dades de connexió per a les BBDD PostgreSQL: dades per connectar a les bases de dades en PostgreSQL. Per crear una base de dades en PostgreSQL poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Si la informació proporcionada és correcta, procedim a finalitzar l'alta de l'allotjament web al servei Multihost. Rebrem un correu electrònic a l'email de contacte del servidor Multihost, amb una còpia de totes les dades de l'allotjament web creat.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.