Pregunta: Què és el servei Multihost?
Resposta:
Un Multihost és un servei per allotjar múltiples allotjaments web, preparat amb un panell de control de gestió on es poden crear allotjaments de manera autònoma a la gestió administrativa de CDmon. Amb això, la gestió administrativa queda delegada a l'usuari del Multihost, mentre l'equip tècnic de CDmon s'encarrega de la gestió, programació i de l'actualització dels servidors web i del correu.

P: Com funciona el servei Multihost?
R:
Cada Multihost es contracta amb unes característiques determinades, com l'espai al disc, el nombre de comptes de correu, la transferència mensual, les bases de dades, etc. L'usuari accedeix al panell de control de CDmon, on podrà repartir els recursos contractats entre els diferents allotjaments web que vagi creant.

P: Quants dominis puc albergar en cada Multihost?
R:
Segons el nombre d'allotjaments que hagi contractat. Vostè pot allotjar en Multihost des de cinc fins a cent dominis.

P: Podré ampliar el servei Multihost online?
R:
Sí, vostè podrà ampliar el nombre de dominis allotjats de manera escalonada. Podrà augmentar el nombre de dominis de cinc en cinc.

P: Inclou el registre del domini?
R:
No, el registre del domini es fa de manera independent al servei Multihost.

P: Quins serveis inclou el Multihost?
R:
Els serveis del Multihost són els que s'ofereixen a les característques. El control i el manteniment de la infraestructura tècnica el realitzen els nostres administradors de sistemes, amb la qual cosa vostè quedarà alliberat de la responsabilitat de la gestió tècnica d'aquests servidors.

P: Com gestionaran l'allotjament web els meus clients?
R:
Existeixen dues maneres de gestionar l'allotjament web:

  • La primera és des del panell d'administració del panell de control del servei Multihost: on l'administrador podrà accedir al panell de control de cada allotjament web allotjat al servidor virtual.
  • La segona és des d'una ruta principal del domini allotjat: vostè crea l'allotjament web exemple.com, una vegada propagades les DNS d'aquest domini, el seu client podrà accedir a la gestió del domini mitjançant la següent ruta www.dominidexemple.com/gestiona, tal gestió es realitza des d'un panell de control 100% configurable per vostè mitjançant la modificació d'una CSS.

P: Puc revendre aquest servei als meus clients?
R:
Sí, i no només pot revendre aquest servei sinó que a més l'operació és totalment transparent als ulls dels seus clients, ja que el panell de gestió és totalment independent del panell de control de CDmon. Una altra opció que fa més transparent la gestió de l'allotjament web és la possibilitat de crear àlies dels servidors DNS de CDmon.

P: Inclou aquest servei assistència tècnica per als meus clients?
R:
CDmon ofereix el servei tècnic a l'administrador del serevi Multihost. Per la qual cosa l'administrador haurà de recollir la incidència i comunicar-la al departament tècnic de CDmon.

P: Hi ha alguna limitació d'espai per allotjament?
R:
Si, el limit d'espai per un allotjament de multihost es de 10Gb.