En aquest apartat podrà consultar la informació per accedir de manera remota al seu servidor:

NOADMIN_CAT.png

  • Accés: adreça d'accés remot al seu servidor.
  • Usuari: usuari assignat per iniciar sessió a l'accés remot.
  • Contrasenya: Contrasenya assignada per iniciar sessió a l'accés remot.
  • IP Servidor: IP del servidor de repositoris.
  • Usuari: Usuari per accedir al servidor de repositoris (Necessari només als models de IPMI SuperMicro)
  • Password: Password per accedir al servidor de repositoris.(Necessari només als models de IPMI SuperMicro)
  • ISO: Ruta de la ISO que volem utilitzar.

Pot obtenir mes informació sobre l'accès remot a la pàgina Gestió remota IPMI