Per a poder veure tota aquesta informació, han de accedir a la gestió del servidor dedicat i clicar sobre "Cobraments i renovacions":Dades del pagament actual del seu allotjament

  • Data de caducitat: Pròxima data de caducitat del seu allotjament web.
  • Forma de pagament: Tipus de pagament seleccionat per a la renovació del seu allotjament web.
  • Renovar: Polsant el botó, accedirem directament a la pantalla de renovació de l'allotjament.

Llistat dels cobraments realitzats


  • Data: Data de realització del pagament realitzat.
  • Import: Quantitat satisfeta per a la renovació.
  • Forma de pagament: Pot ser mitjançant transferència bancària, pagament amb targeta o rebut bancari.

Cancel·lació de renovacions


Marqui la casella "No vull renovar" perquè el seu allotjament no es renovi automàticament si la forma de pagament seleccionada és mitjançant rebut bancari. Un cop marcada la casella, ja no rebrà més avisos de renovacions.