Gestió remota de servidors dedicats no administrats

Des de el mateix moment en que CDmon li entrega el servidor dedicat no administrat, vostè posseix un panell d'administració bàsica del servidor, anomenat IPMI, des d'on podrà realitzar operacions bàsiques com engegar/apagar/reiniciar el servidor o muntar una ISO per instal·lar qualsevol programa o sistema operatiu.Per poder accedir al panell de gestió remota del servidor, haurà de fer-ho mitjançant el seu navegador d'Internet, i indicar la direcció facilitada per ingressar a la gestió remota del servidor. A continuació, li apareixerà una pantalla on haurà d'introduir el seu usuari i password que CDmon li haurà entregat anteriorment:

autentificacion.jpg

Una vegada dintre del panell de control IPMI, ens apareixerà una serie de menús i botons de gestió així com una captura de pantalla de l'actual pantalla del seu servidor (en el cas de que el servidor estigui apagat sortirà la pantalla en blau (No Signal)):

captura_pantalla.jpg

Amb el botó Refresh podrà refrescar la captura de pantalla del servidor i així podrà observar que ofereix per pantalla el servidor sense tindre que entrar a la consola KVM.

Control d'energia (IPMI)

En la pantalla principal d'IPMI així como a la barra del menú lateral, disposem de l'opció d'energia de la màquina, es a dir: encendre (Power On), apagar (Power Down) i reiniciar (Reset):

power_control.jpg

Gestió remota (consola KVM)

Aquesta opció es la més important de les que composa el nostre panell de control IPMI, des de la qual podrem gestionar el nostre servidor dedicat.

Detectar el model de IPMI que te el seu servidor.

Quan accedeixi al panell de gestió del KVM, veurà una de les següents dues opcions, sel·leccioni la que correspongui al seu panell:

Gestió remota IPMI Classic    Gestió remota IPMI SuperMicro

Gestió remota IPMI Classic

Podrà accedir tant des de la icona de la part superior esquerra de la pantalla como des del menú de l'esquerra (KVM Console):

Icona d'accès superior:  icono_console.jpg

Accés del menú de la esquerra: menu_remote_control.jpg

La consola remota ens serà d'utilitat per a visualitzar i controlar a temps real tot el que està mostrant-se per pantalla en el servidor. Disposarem en tot moment d'una serie d'opcions així com el control de teclat i ratolí per a gestionar al 100% el servidor:

consola.jpg

En la consola remota podrem reiniciar per teclat mitjançant el botó de la part superior de la finestra (Ctrl +Alt+Delete). També es possible connectar unitats virtuals o imatges ISO mitjançant la icona del disquet. Al fer clic en la icona, s'ens desplegarà en la part superior diverses opcions en les que podrem connectar dos unitats virtuals, ja sigui mitjançant unitats físiques o imatges ISO del nostre PC:

conectar_unidad2.jpg

Connectar una unitat mitjançant Connect Drive utilitzarà una unitat del nostre PC en el servidor de forma remota, pel que cada vegada que el servidor tracti d'accedir a les dades de la unitat virtual, des de el nostre PC s'enviaran les dades que a la vegada vagi requerint el servidor. Si disposa d'imátges ISO que desitgi connectar al servidor, directament pot connectar-les com una unitat més al seu servidor amb l'opció de Connect ISO. Aquesta opció es molt utilitzada per arrencar instal·lacions noves de sistemes operatius o programes en concret.La consola remota li ofereix com afegit altres opcions que li permetran personalitzar diversos aspectes de la seva consola: configurar la regió del teclat, sincronització del ratolí, tamany de la consola IPMI, etc.Avís: La gestió remota des de la consola IPMI no està ideada per treballar a diari amb el seu servidor, per això li recomanem realitzar les instal·lacions i configuracions inicials per a que el seu servidor dedicat estigui connectat a Internet, i després prepari un accés remot, com per exemple, en un sistema operatiu Windows podria treballar en un escriptori remot amb Terminal Server, o en Linux seria habilitant l'accés SSH o un servidor de NX.

Gestió remota IPMI SuperMicro

Podrà accedir des de la opció corresponent en el menú superior de la pantalla.

Icona2.png

Un cop dins accedirem a l'apartat de Console Redirection i clicarem al botó Launch Console per obrir la consola.

4_Console.png

Des de la consola és possible connectar unitats virtuals o imatges ISO mitjançant la opció de Virtual Media. Al fer clic en la icona, seleccionarem Virtual Storage. Ens apareixerà una nova finestra on podrem connectar ISOs del nostre PC.

Haurem de seleccionar la pestanya de CDROM&ISO i escollirem la opció de ISO File en el desplegable.

5_CDROM_ISO.png

Un cop triada la ISO del nostre PC cliquem a Plug in i després a OK.

La consola remota li ofereix com afegit altres opcions que li permetran personalitzar diversos aspectes de la seva consola: configurar la regió del teclat, sincronització del ratolí, tamany de la consola IPMI, etc.

Avís: La gestió remota des de la consola IPMI no està ideada per treballar a diari amb el seu servidor, per això li recomanem realitzar les instal·lacions i configuracions inicials per a que el seu servidor dedicat estigui connectat a Internet, i després prepari un accés remot, com per exemple, en un sistema operatiu Windows podria treballar en un escriptori remot amb Terminal Server, o en Linux seria habilitant l'accés SSH o un servidor de NX.

Muntatge d'ISOs o unitats lectores

Arribat el moment que necessiti instal·lar un sistema operatiu o programa en el seu servidor dedicat, disposa de dues formes de fer-ho:

Connectar ISOs remotament (Connect ISO)

Tal com s'il·lustra en l'última captura de pantalla (Connect ISO), des de la pròpia consola KVM podrà connectar una ISO qualsevol ubicada en el seu ordinador, i la connexió s'establirà entre el seu ordinador i el servidor dedicat directament. Aquest tipus de muntatge funciona correctament sempre i quan disposi d'una connexió a Internet que no pateixi talls de connexió o alteracions en la mateixa que puguin interrompre la sincronització entre el seu ordinador i el servidor.Si la ISO es tracta d'un sistema operatiu que desitgi instal·lar en el seu servidor, primer haurà de connectar l'ISO i a continuació reiniciar el servidor amb IPMI per a que, al iniciar-se de nou, el servidor comenci l'instal·lació. Si es tracta d'un programa que desitgi instal·lar dintre d'un sistema operatiu, no serà necessari reiniciar el servidor, el propi sistema operatiu detectarà la connexió d'una ISO com si hagués introduït un CD/DVD de dades.

Connectar unitat lectora amb repositori de CDmon (CD-ROM Image)

Si la seva connexió a Internet ofereix dificultats per sincronitzar el seu ordinador amb el seu servidor per connectar una ISO amb un sistema operatiu, pot aprofitar el nostre repositori d'ISO's que mantenim de sistemes operatius per a tots els nostres clients de servidors dedicats no administrats.

En el panell de control de CDmon, podrà conèixer totes les ISO disponibles en el nostre repositori i la ruta exacta per connectar a les mateixes. En el cas de necessitar alguna ISO que no es trobi en el nostre repositori, contacti amb el nostre departament tècnic per a que puguin procedir a afegir-la.Per sincronitzar una ISO del nostre repositori amb el seu servidor dedicat no administrat, haurà de dirigir-se a Virtual Media --> CD-ROM Image:

repositorio.png

En aquesta secció haurà d'ubicar-se en "Image on Windows Share", lloc on podrà indicar les dades per sincronitzar amb el nostre repositori. Aquestes son les dades que haurà d'informar en els camps de l'última imatge per poder connectar amb una de les nostres ISOs:

 • Share host: Direcció del servidor
 • Share name: Entorn compartit (ISOS)
 • Path to image: Ruta de l'ISO del nostre repositori
 • User: Usuari per connectar al repositori (Necessari en els models IPMI SuperMicro)
 • Password: Contrasenya per connectar al repositori (Necessari en els models IPMI SuperMicro)

A continuació farem clic en el botó "Set" per connectar la unitat. D'aquest mode, l'ISO del nostre repositori quedarà sincronitzada amb el seu servidor dedicat i podrà procedir a l'instal·lació de la ISO.Nota: Les dades d'accés al nostre repositori les podrà trobar en qualsevol moment en el nostre panell de control de CDmon.

Altres opcions

Virtual Media

Des d'aquest apartat podrà configurar unitats virtuals a partir d'arxius d'imatges (ISO, img, etc.). Podrà configurar una o d'altre unitat depenent de quina unitat vulgui utilitzar i el tamany ocupat pel seu arxiu de l'imatge:

 • Floppy Disk: Podrà emular una disquetera a partir d'una imatge amb un tamany màxim de 1'44 MB.
 • CD-ROM Image: Podrà emular un lector de CD’s a partir d'una imatge amb un tamany màxim de 800 MB.
 • Drive Redirection: Amb aquesta opció tindrà la possibilitat d'utilitzar unitats del seu propi PC como el seu lector de CD/DVD, disquetera, etc. En aquest apartat podrà modificar valors que afecten al funcionament en la consola remota.
 • Options: Li dona l'oportunitat de desactivar l'ús d'USB massiu en cas de no carregar imatges en el sistema operatiu.

User Management

 • Change Password: En aquest apartat podrà gestionar el canvi de password del seu usuari IPMI.

KVM Settings

 • User console: Podrà personalitzar diversos valors per l'ús de la consola remota del seu servidor.
 • Keyboard/Mouse: Possibilitat de modificar opcions del funcionament del teclat i ratolí del seu servidor.