En aquesta pantalla podrà llistar, en el període de temps que desitgi, aquells enviaments que li haguem fet i visualitzar la informació que li va ser enviada en aquest interval de temps:Filtre del llistat de registre d'avisos

En aquest apartat podrà indicar quins tipus d'avisos desitja llistar, quants vol visualitzar per pagina i entre quin període de temps desitja buscar. Un cop complerts els camps tindrà que polsar en "llitar registre" per iniciar la recerca dels missatges que coincideixin amb les característiques que ha introduït:


 

Llistat del registre d'avisos

Un cop llistats els missatges podrà visualitzar la data i hora del enviament, la compta on va ser enviat, l'assumpte del correu i inclús veure el contingut del missatge.